Du är här

Soteuttamo logo

DIGISOTEUTTAMO en del av Österbottens Delaktighetsarena

Vi utvecklar tillsammans Österbotten med hjälp av digitala tjänster

Campus Alere: Wolffskavägen 31, Vasa
Onsdagen den 24.4.2019

Tillfället är kostnadsfritt och tvåspråkigt

Anmälningen:

Anmälningstiden har gått ut.

Soteuttamo logo

SOTEUTTAMO I ÖSTERBOTTEN 2.0
- förbereder inför förändringen och sammanför experter
onsdagen den 7.11.2018
Vasa - Silveria kl. 14.30 – 18.00


Har du kanske nya idéer, tankar och planer om utvecklingen av social-, hälsovårds- och välfärdsservicen i världen? Kom och dela med dig av dem till oss!