Du är här

Soteuttamo logo

DIGISOTEUTTAMO en del av Österbottens Delaktighetsarena

Vi utvecklar tillsammans Österbotten med hjälp av digitala tjänster

Campus Alere: Wolffskavägen 31, Vasa
Onsdagen den 24.4.2019

Tillfället är kostnadsfritt och tvåspråkigt

Anmälningen:

Anmälningstiden har gått ut.

Soteuttamo logo

SOTEUTTAMO I ÖSTERBOTTEN 2.0
- förbereder inför förändringen och sammanför experter
onsdagen den 7.11.2018
Vasa - Silveria kl. 14.30 – 18.00


Har du kanske nya idéer, tankar och planer om utvecklingen av social-, hälsovårds- och välfärdsservicen i världen? Kom och dela med dig av dem till oss!

Vanhat herrat
8.10.2018 - 10:18
Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har beviljat 520 000 euro i statsbidrag för Österbottens försök. I försöket med personlig budget i Österbotten är social- och hälsovårdssektorerna i Närpes, Jakobstad och Vasa med. I Vasa är målgruppen närståendevårdare och –vårdtagare över 55 år och i Jakobstad och Närpes är målgruppen personer över 55 år som är i behov av många olika serviceformer samtidigt.

Syftet med försöket är att skapa en verksamhetsmodell för användning av personlig budget i det kommande landskapet Österbotten. Det här försöket ger äldre personer möjlighet till delaktighet i sitt eget liv samt att påverka vilken service man använder. För serviceproducenter möjliggör försöket utveckling av ett flexibelt serviceutbud och att producera service utgående från klientens behov.

Försöket med personlig budget är med 40 personer, som enligt social- och hälsovårdslagstiftningen har rätt till olika tjänster som främjar välmående, hälsa och stödjande av funktionsförmågan.

Målgrupperna för försöket i Österbotten är närståendevårdare och -vårdtagare över 55 år (Vasa) och hemmaboende som är i behov av många olika serviceformer samtidigt (Jakobstad och Närpes).

Vad betyder personlig budget? Och valfrihet?

En personlig budget är en bestämd penningsumma, som fastställs enligt klientens behov. Med denna budget kan klienten välja service i enlighet med innehållet i sin klientplan.