Du är här

Barn som behöver stödfamilj bor för det mesta i det egna hemmet, men vistas regelbundet hos stödfamiljen, t.ex. en helg i månaden och eventuellt under längre lov. En socialarbetare bedömer barnfamiljens behov av stödfamilj och därefter inleds vistelserna.

Målet är att barnet uppnår en självständig och normal rörelse- och funktionsförmåga enligt utvecklingsskedena.

Barn kan ha olika motoriska utmaningar, t.ex. fördröjningar eller avvikelser i den motoriska utvecklingen samt ensidiga eller på annat sätt avvikande ställningar i huvud, kropp och extremiteter.

Ifall föräldrarna oroar sig över barnets rörelse- och funktionsförmåga lönar det sig att diskutera med hälsovårdaren eller läkaren på rådgivningen. De kan vid behov remittera barnet till fysioterapin. Fysioterapeuten tar sedan kontakt per post eller telefon.

Barnet eller den unga behöver närvaro, lugn och trygghet. Familjevårdaren behöver vara lyhörd för barnets behov, kunna ge stöd och lugn i situationen.

Vem kan bli familjevårdare inom kortvarig familjevård?

Vanliga, trygga, friska vuxna med stabil livssituation och vanligt vardagsliv kan bli familjevårdare. En gemensam utvärdering av färdigheterna att åta sig uppgiften som familjevårdare med beaktande av den kortvariga familjevårdens särdrag utförs. Läs mer om hur man blir familjevårdare

Sidor