Du är här

En plats med en levande stadskultur och all nödvändig service. En plats där det är liv och rörelse i gatukaféerna och på de öppna platserna och där man njuter av livet. I Travdalen finns allt du behöver! Vem skulle inte önska sig en sådan vardag?

Anbudshandlingarna samt kartor kan fås från Lillkyro samserviceenhet (Lillkyrovägen 11) samt stadens internetsida.

Skriftliga anbud inlämnas i slutna kuvert, märkta med ”Odlingsarrende 2017-2024” senast fredagen den 31.3.2017 kl. 14.00 till adressen Lillkyro samserviceenhet, Lillkyrovägen 11, PB 5, 66501 LILLKYRO

Staden behåller rätten att godkänna eller förkasta inlämnade anbud.

 

Höstens 2017 kvalitetsstyrningskvällar ordnades den 31.10.2017 och 8.11.2017.

 

Den första kvalitetsstyrningskvällen ordnades tisdagen den 31.10.2017 kl. 18.00–20.30 i Vaasa-opistos auditorium (B231, Rådhusgatan 31). Kvällens tema var stadsplaner och stadsplanebestämmelser, brandsäkerhet, arbetsfördelning inom småhusplanering, elektronisk lovansökan och energieffektivitet.

Vid tillfället delades ut skriftligt material:

Sidor