Du är här

En plats med en levande stadskultur och all nödvändig service. En plats där det är liv och rörelse i gatukaféerna och på de öppna platserna och där man njuter av livet. I Travdalen finns allt du behöver! Vem skulle inte önska sig en sådan vardag?

Anbudshandlingarna samt kartor kan fås från Lillkyro samserviceenhet (Lillkyrovägen 11) samt stadens internetsida.

Skriftliga anbud inlämnas i slutna kuvert, märkta med ”Odlingsarrende 2017-2024” senast fredagen den 31.3.2017 kl. 14.00 till adressen Lillkyro samserviceenhet, Lillkyrovägen 11, PB 5, 66501 LILLKYRO

Staden behåller rätten att godkänna eller förkasta inlämnade anbud.

Sidor