Du är här

Pyöräily_Kasper Dalkarl
9.5.2019 - 12:05
Vasa stad inledde våren 2019 utarbetandet av ett program för hållbar mobilitet. Avsikten med programmet är att göra upp gemensamma riktlinjer för att främja vardagsmotion och svara på frågan hur man kommer att ta sig fram i Vasa när staden är kolneutral senast år 2035. Påverka dina egna framtidsutsikter genom att svara på enkäten på nätet senast 23.5 och du kan vinna ett presentkort till cykelservice.

Sidor