Du är här

Vaskiluoto ilmakuva syksy 2016
23.3.2018 - 10:42
Vasa stads tekniska sektor ordnar VASKLOT WORKSHOP som är öppen för allmänheten onsdag 28.3.2018 kl. 18–20 i Vasa huvudbiblioteks Dramasal. Under tillställningen skapar man tillsammans visioner om i vilken riktning Vasklot bör utvecklas och hurdant byggande som skulle vara lämpligast på området. Även resultaten av enkäten om Vasklot och boende presenteras.

Sidor