Du är här

Vaskiluoto, Sami Peltoniemi
7.11.2018 - 16:14
Förnyandet av delgeneralplanen för Vasklot i Vasa har påbörjats. Delgeneralplanens program för deltagande och bedömning finns framlagt på Planläggningens anslagstavla och på Planläggningens webbsidor 5.11-7.12.2018. Under den tiden kan både invånarna och företagarna ta ställning genom att lämna in en åsikt till Planläggningen eller genom att fylla i en internetenkät.

I delgeneralplanearbetet justeras Vasa generalplan 2030 för delgeneralplaneområdets del. Delgeneralplanen utarbetas som en områdesreserveringsplan med rättsverkan. För utarbetandet av Vasklot delgeneralplan har ett planläggningsbeslut fattats 9.10.2018 och målet är en godkänd plan under år 2020.

 

Sidor