Du är här

Kuva jaloista
14.6.2018 - 16:31
Vasa stad ordnar färdtjänst för seniorer med hjälp av seniorbussar. Rätten att använda Seniorbusservicen har hittills beviljats separat och rätten har begränsat berört över 75 åringar. Från och med juni 2018 utvidgas servicen till att jämlikt beröra alla 65 år fyllda, och rätten behöver inte längre ansökas separat.
22.9.2017 - 12:02
I början av juni trädde en förnyelse av färdtjänsten i kraft. Syftet med förnyelsen var att utveckla en skjutsförmedlingsservice, där kundernas behov beaktas och högklassig och enhetlig service produceras. Avsikten är också att effektivera användningen av transportresurserna, med vilken servicen tryggas också kommande år.

Sidor