Du är här

Kuva leluista
15.5.2018 - 15:53
Inom barnskyddet i Vasa inleddes lagrande av klientdata i det centraliserade klientdataarkivet för socialvården i april 2018. Det här möjliggör en aktiv användning av uppgifterna inom socialservicen, och också att de förvaras varaktigt. Dokumenten används till en början bara av yrkespersonal inom barnskyddet i Vasa.

Sidor