Du är här

Käsi kädessä
6.9.2018 - 8:27
Stödföreningen Vamlas för barn och unga med funktionsnedsättning beviljade 6.9 Vasa stad ett hedersomnämnande för sysselsättningen av ungdomar med funktionsnedsättning och specialbehov. Hedersomnämnandet är ett tack för en lyckad satsning på sommarjobb för ungdomar med specialbehov.

Sidor