Du är här

Vaskiluoto, Sami Peltoniemi
7.11.2018 - 16:14
Förnyandet av delgeneralplanen för Vasklot i Vasa har påbörjats. Delgeneralplanens program för deltagande och bedömning finns framlagt på Planläggningens anslagstavla och på Planläggningens webbsidor 5.11-7.12.2018. Under den tiden kan både invånarna och företagarna ta ställning genom att lämna in en åsikt till Planläggningen eller genom att fylla i en internetenkät.

I delgeneralplanearbetet justeras Vasa generalplan 2030 för delgeneralplaneområdets del. Delgeneralplanen utarbetas som en områdesreserveringsplan med rättsverkan. För utarbetandet av Vasklot delgeneralplan har ett planläggningsbeslut fattats 9.10.2018 och målet är en godkänd plan under år 2020.

 

Programmet för deltagande och bedömning (PDB) i anslutning till delgeneralplanen är framlagt under tiden 5.11–7.12.2018.

 

Vaskiluoto ilmakuva syksy 2016
23.3.2018 - 10:42
Vasa stads tekniska sektor ordnar VASKLOT WORKSHOP som är öppen för allmänheten onsdag 28.3.2018 kl. 18–20 i Vasa huvudbiblioteks Dramasal. Under tillställningen skapar man tillsammans visioner om i vilken riktning Vasklot bör utvecklas och hurdant byggande som skulle vara lämpligast på området. Även resultaten av enkäten om Vasklot och boende presenteras.

Sidor