Du är här

2.4.2019 - 16:39
Som en del av Hemma idag-projektet startar Alvar dansar-projektet för seniorer. Under Alvar dansar-projektet besöker man Vasa stads museer, konstutställningar och kulturhistoriska lokaler, där Alvar dansar-stunder genomförs. Klienterna deltar i stunderna via bildtelefontjänsten Alvar. Projektet genomförs i samarbete med Seniorcentret i Vasa och Malviniemi Company.
Vanhat herrat
8.10.2018 - 10:18
Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har beviljat 520 000 euro i statsbidrag för Österbottens försök. I försöket med personlig budget i Österbotten är social- och hälsovårdssektorerna i Närpes, Jakobstad och Vasa med. I Vasa är målgruppen närståendevårdare och –vårdtagare över 55 år och i Jakobstad och Närpes är målgruppen personer över 55 år som är i behov av många olika serviceformer samtidigt.

Sidor