Du är här

Upplev Vasa

Teaterkonst

I teaterkonst övas grunderna i att uttrycka sig. Hobbyn är aktivitetsinriktad och man lär sig genom att göra själv. Eleven bekantar sig med olika delområden av teaterkonsten: skådespelarkonst, dramaturgi, regi, kostym och smink, scenografi samt ljus- och ljudplanering.
TaiKon - Teatteri/Teater

Teaterkonst 2017-2018

Information för den finskpråkiga undervisningen finns på de finskspråkiga sidorna.
Alla teaterundervisning hålls på Kasern 11 (Östra Kaserntorget 7-9).

5 – 6-åringar

Vaasa-opisto / Vasa Arbis:
Cirkus-teater-dansmix för 5 – 6-åringar
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=13016

GRUNDSTUDIER (7 – 12-åringar)

Eleven övar uttrycks- och iakttagelseförmåga samt scenvana.

Grundstudier 1 (2008-2010 födda)
mån 17.00-18.00
21.8-4.12.2017 / 8.1-30.4.2018
Lärare Anna Moberg. 75 €/termin
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=12833

Grundstudier 2 (2005-2007 födda)
mån 18.00-19.30
21.8-4.12.2017 / 8.1-30.4.2018
Lärare Anna Moberg. 93 €/termin
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=12834

VERKSTÄDER (13 – 18-åringar)

Studeranden fördjupar det teaterkonstnärliga uttrycket, tekniken och teaterkunnandet.

Verkstäder 1 (2002-2004 födda)
tis 16.30-18.00
22.8-5.12.2017 / 9.1-24.4.2018
Lärare Lotta Ventus. 103 €/termin
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=12835

Verkstäder 2 (1999-2002 födda)
tis 18.00-20.30
22.8-5.12.2017 / 9.1-24.4.2018
Lärare Lotta Ventus. 103 €/termin
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=13010


Läroplan i teaterkonst

Läroplanen för allmänna studier i grundläggande konstundervisning ser du här:

Den allmänna lärokursen i Vasa i teaterkonst utgörs av studiehelheter. Undervisningsgrupperna bildas genom att elevernas ålder samt framsteg beaktas. Gruppstorleken både inom den förberedande undervisningen och grund- och verkstadsstudiegrupperna är i regel 10-15 elever.

 

Studiernas uppbyggnad, omfattning och teman i teaterkonst

Den grundläggande konstundervisningens allmänna lärokurs har en beräknad omfattning om sammanlagt 500 timmar. Som beräkningsgrund har använts en 45 minuters lektion.

Den grundläggande konstundervisningens uppbyggnad inom teaterkonsten

 

Teaterkonstens grunder inom den grundläggande undervisningen eleven skall lära sig att:

 • uttrycka sig med teaterkonstens medel
 • gestalta livet som berättelser
 • fungera ansvarsfullt i grupp
 • med teaterns medel inverka på gruppens konstnärliga process
 • att skilja åt olika former av teaterkonst

 

Teaterkonstens grunder - studiehelheterna 1-5(6)

Under studiehelheterna bekantar sig eleverna med grunderna i teaterkonst och olika teaterformer. Tonvikten ligger på träning av interaktionsförmågan, gruppbaserade teateraktiviteter samt uppövning av uttrycks- och iakttagelseförmågan genom teater- och rollekar. Undervisningen syftar till att främja utvecklingen av en personlig konstsyn.

Eleven bekantar sig med olika delområden av teaterkonsten: skådespelarkonst, dramaturgi, regi, kostym och smink, scenografi samt ljus- och ljuddesign. Eleven får scenvana och mångsidig erfarenhet av den arbetsprocess som ligger bakom en teaterföreställning. Till studierna hör även att sätta upp en liten teaterproduktion. Eleven får vägledning i att diskutera och bedöma sitt eget och andras arbete med användning av de begrepp som används inom teaterkonsten. Till studierna hör att bekanta sig med en teater och dess verksamhet, och i mån av möjlighet även med teaterföreställningar.

 

Grundstudier I, (7)8 – 9-åringar

 • Jag och gruppen; träning av interaktionförmågan och deltagande i gruppbaserade teateraktiviteter
 • Med teater och rollekar stöds elevens kreativa processer genom att elevernas idéer uppmuntras och utvecklas.
 • Helhetsuttrycket tränas genom rörelse, ljud och mimik

 

Grundstudier II, 10 – 13-åringar

 • Eleven bekantar sig med olika delområden av teaterkonsten
 • Eleven får mångsidiga erfarenheter av den arbetsprocess som ligger bakom en föreställning och scenvana
 • Eleven får vägledning i att diskutera och bedöma sitt eget och andras arbete med användning av de begrepp som används inom teaterkonsten

Verkstadsstudier i teaterkonst - studiehelheterna 7-10

I verkstäderna fördjupas det teaterkonstnärliga uttrycket, tekniken och teaterkunnandet. Man kan samarbeta med andra konstformer, bjuda in experter på olika områden, gå på teaterföreställningar, göra studiebesök och ge gästspel med egna produktioner.

 

Verkstad I, 13 – 14-åringar

 • Eleven bekantar sig med olika teaterformer (en eller flera)
 • Eleven deltar i planeringen, beredandet och förverkligandet av en föreställning
 • Eleven introduceras till ett eller flera delområden inom teatern: skådespelararbetet, dramaturgi, regissörsarbetet, scenografikonst, ljus- och ljuddesign eller kostym och smink.´
 • Eleven får egna erfarenheter av föreställningsprocessen och av att fungera som medlem i en arbetsgrupp.

 

Verkstad II, 15 – 16-åringar

 • Eleven bekantar sig med teaterns historia och med moderna teaterformer genom att själv skapa teater och genom text- och föreställningsanalyser
 • Eleven får erfarenhet av experimentell och undersökande teater.
 • Eleven fördjupar sina färdigheter i att uppträda
 • I undervisningen stöds och utvecklas elevens personliga uttryck.
 • Eleven utforskar, analyserar och vidareutvecklar sin konstnärliga uttrycksförmåga.
 • Från idé till föreställning

 

I undervisningen använder man sig av de metoder som används inom skådespelararbetet eller av andra metoder som främjar individuellt arbete.