Du är här

Upplev Vasa

Teaterkonst

I teaterkonst övas grunderna i att uttrycka sig. Hobbyn är aktivitetsinriktad och man lär sig genom att göra själv. Eleven bekantar sig med olika delområden av teaterkonsten: skådespelarkonst, dramaturgi, regi, kostym och smink, scenografi samt ljus- och ljudplanering. För 6-7-åringar ordnas teater, dans och cirkusmix, där barnet får bekanta sig med dessa tre konstformer under samma år. Teaterstudierna startar från 8 år och pågår fram till att eleven fyllt 18 år.
TaiKon - Teatteri/Teater

Teaterkonst 2019-2020

Information för den finskpråkiga undervisningen finns på de finskspråkiga sidorna.
All teaterundervisning hålls på Kasern 11 (Östra Kaserntorget 7-9).

TEATER, DANS OCH CIRKUSMIX

2012-2013 födda

Barnet får bekanta sig med dessa tre konstformer under samma år

75 €/termin > svenskspråkig grupp
tor kl. 17.00-18.00, 22.8-5.12.2019 / 9.1-7.5.2020
lärare: Mia Wiik (dans), Anna Weidinger (cirkus), Marja Vuori (teater)
http://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=15018

75 € / termin > finskspråkig grupp
ons kl. 17.00-18.00, 21.8-4.12.2019 / 8.1-22.4.2020
lärare: Viivi Sjöblom (tanssi, sirkus), Maria Vuori (teatteri, sirkus)

opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=13016

TEATERKONST 2

2010-2011 födda

98 €/termin
tor kl. 17.00-18.30, 22.8-5.12.2019 / 9.1-7.5.2020
lärare: Lotta Ventus
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=13835

TEATERKONST 3

2007-2009 födda

98 €/termin
tor kl. 17.00-18.30, 22.8-5.12.2019 / 9.1-7.5.2020
lärare: Anna Moberg
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=12834
 

TEATERKONST 4

2006-2004 födda

98 €/termin
tor kl. 18.30-20.00, 22.8-5.12.2019 / 9.1-7.5.2020
lärare: Anna Moberg

 

TEATERKONST, TEMASTUDIER

2001-2003 födda

122 €/termin
tis kl. 18.00-20.15, 20.8-3.12.2019 / 7.1-28.4.2020
lärare: Lotta Ventus
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=12835

 


Läroplan i teaterkonst

Läroplanen för allmänna studier i grundläggande konstundervisning ser du här:

Den allmänna lärokursen i Vasa i teaterkonst utgörs av studiehelheter. Undervisningsgrupperna bildas genom att elevernas ålder samt framsteg beaktas. Gruppstorleken både inom den förberedande undervisningen och grund- och verkstadsstudiegrupperna är i regel 10-15 elever.

De nya läroplanen i grundläggande konstundervisning tas i bruk i augusti 2018. Läsårsplaneringen är redan gjord enligt den nya läroplanen, men våra sidor uppdateras med mera information när läroplanen godkänts. 

Studiernas uppbyggnad, omfattning och teman i teaterkonst

Den grundläggande konstundervisningens allmänna lärokurs har en beräknad omfattning om sammanlagt 500 timmar. Som beräkningsgrund har använts en 45 minuters lektion.

Den grundläggande konstundervisningens uppbyggnad inom teaterkonsten

 

Teaterkonstens grunder inom den grundläggande undervisningen eleven skall lära sig att:

 • uttrycka sig med teaterkonstens medel
 • gestalta livet som berättelser
 • fungera ansvarsfullt i grupp
 • med teaterns medel inverka på gruppens konstnärliga process
 • att skilja åt olika former av teaterkonst

 

Teaterkonstens grunder - studiehelheterna 1-5(6)

Under studiehelheterna bekantar sig eleverna med grunderna i teaterkonst och olika teaterformer. Tonvikten ligger på träning av interaktionsförmågan, gruppbaserade teateraktiviteter samt uppövning av uttrycks- och iakttagelseförmågan genom teater- och rollekar. Undervisningen syftar till att främja utvecklingen av en personlig konstsyn.

Eleven bekantar sig med olika delområden av teaterkonsten: skådespelarkonst, dramaturgi, regi, kostym och smink, scenografi samt ljus- och ljuddesign. Eleven får scenvana och mångsidig erfarenhet av den arbetsprocess som ligger bakom en teaterföreställning. Till studierna hör även att sätta upp en liten teaterproduktion. Eleven får vägledning i att diskutera och bedöma sitt eget och andras arbete med användning av de begrepp som används inom teaterkonsten. Till studierna hör att bekanta sig med en teater och dess verksamhet, och i mån av möjlighet även med teaterföreställningar.

 

Grundstudier I, (7)8 – 9-åringar

 • Jag och gruppen; träning av interaktionförmågan och deltagande i gruppbaserade teateraktiviteter
 • Med teater och rollekar stöds elevens kreativa processer genom att elevernas idéer uppmuntras och utvecklas.
 • Helhetsuttrycket tränas genom rörelse, ljud och mimik

 

Grundstudier II, 10 – 13-åringar

 • Eleven bekantar sig med olika delområden av teaterkonsten
 • Eleven får mångsidiga erfarenheter av den arbetsprocess som ligger bakom en föreställning och scenvana
 • Eleven får vägledning i att diskutera och bedöma sitt eget och andras arbete med användning av de begrepp som används inom teaterkonsten

Verkstadsstudier i teaterkonst - studiehelheterna 7-10

I verkstäderna fördjupas det teaterkonstnärliga uttrycket, tekniken och teaterkunnandet. Man kan samarbeta med andra konstformer, bjuda in experter på olika områden, gå på teaterföreställningar, göra studiebesök och ge gästspel med egna produktioner.

 

Verkstad I, 13 – 14-åringar

 • Eleven bekantar sig med olika teaterformer (en eller flera)
 • Eleven deltar i planeringen, beredandet och förverkligandet av en föreställning
 • Eleven introduceras till ett eller flera delområden inom teatern: skådespelararbetet, dramaturgi, regissörsarbetet, scenografikonst, ljus- och ljuddesign eller kostym och smink.´
 • Eleven får egna erfarenheter av föreställningsprocessen och av att fungera som medlem i en arbetsgrupp.

 

Verkstad II, 15 – 16-åringar

 • Eleven bekantar sig med teaterns historia och med moderna teaterformer genom att själv skapa teater och genom text- och föreställningsanalyser
 • Eleven får erfarenhet av experimentell och undersökande teater.
 • Eleven fördjupar sina färdigheter i att uppträda
 • I undervisningen stöds och utvecklas elevens personliga uttryck.
 • Eleven utforskar, analyserar och vidareutvecklar sin konstnärliga uttrycksförmåga.
 • Från idé till föreställning

 

I undervisningen använder man sig av de metoder som används inom skådespelararbetet eller av andra metoder som främjar individuellt arbete.