Du är här

Om Vasa

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden (TN) sörjer för stadens markegendom och utvecklingen av den, bostadssektorns uppgifter, lägesdataservicen, fastighetsbildningen, kommunalteknisk service, ordnandet av kommunal parkeringsövervakning och fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden samt sköter stadens tekniska service, städservice och matservice. Tekniska nämnden fungerar därtill som vägnämnd och kollektivtrafikmyndighet. Nämndens 1) specialuppgifter med anknytning till planering, byggande och upprätthållande samt överlåtelse och delegering vad gäller trafik, kommunalteknik, grönområden, vattenområden, skogar, dagvatten och andra allmänna områden fastställs i tekniska nämndens verksamhetsstadga.

mötesdagar 2019:
16.1
6.2
20.2
13.3
3.4
24.4
22.5
12.6
14.8
28.8
18.9
16.10
6.11
27.11

sammanträdena hålls:
i regel på onsdagar kl. 16.30 i Tekniska verkets 2. våning Kyrkoesplanaden 26 A
Nämnden kan vid behov ändra sammanträdestiderna och komma överens om ytterligare sammanträden i enlighet med förvaltningsstadgan.

mötesprotokoll finns framlagda:
på onsdagar efter sammanträdet  på stadens webbplats

tilläggsuppgifter: Päivi Saukkoranta

protokoll som tillhör denna sida:
Tekniska nämnden 12.12.2018 157 mötena 2019

länkar som tillhör denna sida:
Tekniska nämndens ledamöter

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut