Du är här

Om Vasa

Tekniska sektorn

Välkommen till tekniska sektorns webbplats.

Tekniska sektorn ansvarar för den tekniska uppbyggnaden och den tekniska servicen i Vasa. När du promenerar på gatan, öppnar vattenkranen eller inandas ren luft utnyttjar du den service som tekniska sektorn erbjuder och använder den miljö som den har tillsyn över. Vi vill på ett positivt sätt medverka till att du har ett bra liv varje dag. Vår verksamhet baserar sig på fortgående förbättring. Ifall du har utvecklingsförslag hoppas vi att du berättar om dem för oss på de här sidorna. Vi hoppas att du trivs på våra sidor och i vår vackra stad!

Markku Järvelä
teknisk direktör

 

Tekniska sektorns elektroniskt responssystem
Via Tekniska sektorns responssystem på stadens webbplats kan kommuninvånarna nu ge respons om Tekniska sektorns service i dess helhet direkt till experterna.

Tekniska sektorn ansvarar för den tekniska uppbyggnaden och den tekniska servicen i Vasa.

Tekniska verket
Address: Kyrkoesplanaden 26, 65100 Vaasa
Kundservicen, 1. våning, är öppet ma-fr kl. 8-15.