Du är här

7.2.2018 - 16:25

ARA har beviljat ett stort understöd till hem- och anstaltsvårdens servicehus

Krannila
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har beviljat och betalat sammanlagt 8,4 miljoner euro i understöd för de fem servicehus som Pikipruukki låtit bygga. I servicehusen bor Vasa stads hem- och anstaltsvårds klienter.

– Hem- och anstaltsvårdens femårsplan för förbättrande av servicestrukturen och livskvaliteten för äldre är snart färdig. Av de fem servicehusen färdigställs det sista, Brändö Pärla, under våren, berättar Vasa stads tf. hem- och anstaltsvårdsdirektör Leif Holmlund.

Servicehusen är en viktig del av servicestrukturreformen

Enligt äldreservicelagen får man inte bo på en sjukhusavdelning därför var en ändring av servicestrukturen nödvändig. Vård och rehabilitering kan ges endast på medicinska grunder. Stadsfullmäktige godkände år 2012 principerna, utgående från vilka man började genomföra ändringarna.

Vasa stad har i samarbete med Pikipruukki låtit bygga ett nytt servicehus varje år. De som varit klienter på Vasa stads långtidsavdelningar har flyttat till de servicehus som blivit färdiga under åren 2014-2018.

Understöd för förbättrande av specialgruppers boendeförhållanden

– Finansieringen av de servicehus som Pikipruukki har låtit bygga har ordnats med de investeringsunderstöd för specialgrupper och räntestödslån som ARA beviljar, förklarar Koy Pikipruukkis verkställande direktör Birgit Mäkinen. De totala kostnaderna för servicehusen utan skatt är 28,5 miljoner euro och kostnaderna med mervärdesskatt 37,7 miljoner euro.

ARA-understödens totala belopp är 8,4 miljoner euro. ARA beviljar understöd för förbättrande av specialgruppers bostadsförhållanden, med hjälp av vilka man ökar utbudet på hyresbostäder som till boendekostnaderna är rimliga och lämpliga för sitt användningsändamål. Specialgruppernas investeringsunderstöd omfattar till exempel äldre som lider av demens och äldre som är i dåligt skick, för vilka de här fem servicehusen har byggts.

Följande nya servicehus har fått understöd:
• Hemstrand (Hemstrand) blev färdigt 6/2014
• Himalaja (Vöråstan) färdigställdes 11/2015
• Krannila (Klemetsö) blev färdigt 9/2016
• Fyrrykartano (Lillkyro) blev färdigt 1/2017
• Brändö Pärla (Brändö) blir färdigt 4/2018

Relaterade artiklar: 

Senaste