Du är här

16.5.2018 - 12:25

Du hinner ännu ansöka om talkounderstöd

Jättipalsamitalkoot_Tiina Salonen
Grönområdesenheten ger föreningar och sammanslutningar möjlighet att delta i rensningen av jättebalsamin och gråbo från stadens grönområden och närskogar. För utfört talkoarbete betalas en talkoersättning som motsvarar arbetets omfattning och art.

Rensningen av jättebalsamin genomförs under tiden 28.5–10.8.2018 och rensningen av gråbo under tiden 2.7–24.8.2018. Enligt grönområdeshortonom Leila Roininen är jättebalsaminen en främmande art som ursprungligen inte har funnits i Finlands natur. Främmande arter som kraftigt sprider sig minskar naturens mångfald och sänker rekreationsvärdet.  

– Det lönar sig att ta bort växtbestånden genast då de upptäcks. På det sättet förhindras fröspridning till nya växtplatser, berättar Roininen.  

De kraftiga allergisymptom som gråbon förorsakar medför också problem.  

Intresserade föreningar och sammanslutningar kan kontakta Grönområdesenheten per e-post viheralueyksikko@vaasa.fi. Anmälan till rensning av jättebalsamin senast 30.6 och till rensning av gråbo senast 3.8.2018. 

Föreningen kan föreslå ett område som ska rensas och staden är också beredd att föreslå objekt där arbetet kan utföras. Närmare anvisningar ges när arbetet inleds. Föreningen bör ha en gällande talkoförsäkring.  

Ansök om understöd för iståndsättning av stadsmiljön senast 18.5 

Vasa stads grönområdesenhet beviljar understöd även för iståndsättning av stadsmiljön. Talkounderstöd kan ansökas enbart av registrerade förningar, såsom stadsdelsföreningar eller invånarföreningar.  

Fritt formulerade ansökningar tillställs senast 18.5.2018 kl. 12.00,  adress: Grönområdesenheten  (stadsträdgården) Strandvägen 5, 65350 VASA. Märk kuvertet ”Talkounderstöd”.

Senaste