Du är här

5.10.2017 - 15:30

E-tjänsterna inom hälsovårdsservicen utökas

Kuva pariskunnasta
Inom Vasa stads hälsovårdsservice strävar man efter att ge kommuninvånarna en möjlighet till e-tjänster oberoende av tid och plats. Den nyaste e-tjänsten är distanstest för klamydia och gonorré, som har tagits i bruk 2.10.2017.

Distanstesten för klamydia och gonorré är en avgiftsfri service, som är avsedd för Vasabor över 17 år. Hälsovårdsservicens e-tjänster har samlats under adressen www.vaasa.fi/sv/egenvard.

År 2016 gjordes 1271 st. klamydia-gonorré-urintest via Vasa stads poliklinik för könssjukdomar och totalt 176 infektioner behandlades.

E-tjänsten har tre skeden

1. Kunden identifierar sig med bankkoder eller mobilcertifikat, loggar in sig i systemet och beställer hem ett provtagningspaket.

2. När paketet kommit, tar kunden ett urinprov och sänder provröret i den medföljande förpackningen till laboratoriet för undersökning utan portoavgifter.

3. Kunden får som textmeddelande information om att testet blivit färdigt, varefter kunden kan kontrollera resultatet i serviceportalen. Svaret kommer efter fyra vardagar efter det att provet har sänts.

Provresultatet sänds också för information till skötaren på polikliniken för könssjukdomar, som skriver in resultaten i patientdatasystemet. Om en kund som fått ett positivt resultat inte själv tar kontakt med polikliniken för könssjukdomar, så tar skötaren kontakt med patienten och hänvisar till behandling.

Distanstestservicen för klamydia och gonorré produceras av Förenade Medix Laboratorier Ab.

Senaste