Du är här

30.1.2018 - 10:34

En ny busslinje testas – snabbförbindelse till jobbet i Runsor

Biokaasubussi
Hur skulle det låta med en skjuts som tar 30 minuter från hemdörren till jobbet och som ändå kan kallas kollektivtrafik? Svaret på detta är stadens försök med en snabb bussförbindelse från Vasas norra del till Runsor! Linjen planeras så att den blir enligt användarnas önskemål.

Den nya arbetsreselinjen Runsor Express är ett experiment, genom vilket man utreder lönsamheten och efterfrågan på den nya kollektivtrafiklinjen genom användarorienterade och försöksbaserade metoder.

– Nu lönar det sig för alla som far till jobbet från Västervik, Gerby, Storviken och Infjärden till Runsor att gå med i det här, uppmanar projektkoordinator Jaakko Löytynoja.

Runsor Express trafikerar 5.3–1.6.2018 under den första försöksperioden. Busstransporten betalas på sedvanligt sätt med Waltti-kortet eller med kontanter.

Utvecklandet av en busslinje enligt behoven förutsätter kommentarer av användarna

Nu kan man påverka planeringen av linjen genom att svara på enkäten på adressen vaasa.fi/runsorexpress 
Enkäten är öppen fram till 11.2.2018. De som uppgett sina kontaktuppgifter hålls uppdaterade om hur försökslinjen framskrider.

Utifrån enkätsvaren beslutas om Runsor Express slutliga rutt, turernas tidtabeller samt om två till tre centrala hållplatser, där man kan stiga på nästan utanför hemdörren. 

Med hjälp av försöket får vi nya uppgifter om hur behövlig linjen är och om användarnas erfarenheter. Samtidigt funderar vi på hur linjen eventuellt kan fortsätta efter försöket, berättar kollektivtrafikplanerare Lotta Rautio

Enligt Rautio och Löytynoja är syftet att skapa ett verkligt beaktansvärt alternativ till privatbilismen i Vasa. Nu lönar det sig att svara och påverka, säger de uppmuntrande.

Närmare uppgifter ger:
Kollektivtrafikplanerare Lotta Rautio, tfn 040 167 8618
Projektkoordinator Jaakko Löytynoja, tfn 040 632 7660

Relaterade artiklar: 

Senaste