Du är här

8.8.2017 - 10:33

Ett attraktivare Vasa genom kultur och utbildning

taiteiden_yo.jpg
Vasa stads bildningsväsende firar öppnandet av sitt verksamhetsår 8.8.2017. Målet med den nya perioden är att förtydliga kultur- och utbildningsstadens strategi och utveckla ett mer omfattande samarbete bland annat med hjälp av en tätare nämndstruktur.

Bildningsväsendet är en del av vardagen för Vasabor i alla åldrar. Bildningsväsendet har ansvar för småbarnspedagogik, undervisning och utbildning, kultur- och bibliotekstjänster, för museernas, stadsteaterns och stadsorkesterns tjänster samt för ordnande av fritidsaktiviteter och idrotts- och ungdomsservice.

- Inom bildningsväsendet finns 13 resultatenheter, av vilka var och en ger sin egen insats till utvecklingen. Vamia har inlett sin verksamhet, instituten har gått samman, den nya lagen om småbarnsfostran och läroplanen har förutsatt många åtgärder, summerar bildningsdirektör Christina Knookala den gångna våren.

Bättre service genom utveckling

Utvecklingsarbetet fortsätter under den nya verksamhetsperioden. Höstens mål är att tillägna sig nya arbetssätt i och med den nya nämndstrukturen, förtydliga strategin för kultur- och utbildningsstaden, förverkliga servicenätplaner och investeringar samt regionalt samarbete. Kundperspektivet betonas genom ett gemensamt åtgärdsprogram för kultur- och idrottsservicen.

Verksamhetsåret 2017–18 inleds genom en tätare organisation inom bildningsväsendet, den kommer att ha tre nämnder i stället för åtta som tidigare som en följd av reformen av förvaltningsstadgan. Nämnderna är nämnden för fostran och undervisning (ordf. Linnea West), utbildningsnämnden (ordf. Juha Silander) och kultur- och idrottsnämnden (ordf. Anita Niemi-Iilahti). I fråga om verksamhetsutgifterna är den största helheten finsk- och svenskspråkig småbarnsfostran och grundläggande utbildning (103 miljoner €).

Den allt större betydelsen av bildningsarbete

Även Finlands 100-jubileumsår har varit synligt i Vasa i och med många evenemang, och det når sin kulmen i slutet av året.

- Evenemangen har berört många Vasabor, såväl skolelever och familjer som vänner av kultur och idrott. Våra aktörer har varit inkluderande och ivriga arrangörer, berömmer Knookala bildningsfältet.

Bildningsfältet kommer att få större betydelse de kommande åren. I framtidens kommun kommer bildningsväsendets tjänster att ha en allt viktigare roll för såväl beslutsfattarna som invånarna när social- och hälsovårdsservicen överförs till landskapet.
 

Närmare uppgifter ger:
Bildningsdirektör Christina Knookala, tfn 040 5565 011, christina.knookala@vaasa.fi

 

Senaste