Du är här

21.12.2017 - 10:39

Inskrivningen till skolan börjar 8.1

vaasa_lansimetsan_koulu.jpg
Inskrivningen av blivande förstaklassister till den grundläggande utbildningen och ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamheten börjar 8.1.2018. Inskrivningen och ansökan görs båda elektroniskt via programmet Wilma.
Inskrivningen till årskurs 1 inom den grundläggande utbildningen sker 8–17.1.2018. Inskrivningen görs elektroniskt på adressen https://wilma.vaasa.fi. Inskrivningen till den grundläggande utbildningen gäller alla barn födda år 2011 eller de barn som ännu inte har påbörjat sin skolgång. Varje förskolebarns vårdnadshavare har fått användarnamnet till Wilma i november. Ifall vårdnadshavarna inte fått något Wilma-användarnamn, ber vi dem kontakta förskolans lärare eller förvaltningen för grundläggande utbildning. I Wilma står det färdigt vilken skola barnet placeras i. Föräldrarna kan om de vill ansöka om byte av närskola. Anmälan till förskoleundervisningen börjar 18.1.2018, och om detta informeras separat. Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamheten Elever i årskurserna 1-2 kan ansöka om morgon-och eftermiddagsverksamhet som ordnas skoldagar kl. 8-16. Även elever som har beslut om särskilt stöd enligt lagen om grundläggande utbildning kan ansöka till verksamheten oberoende av årsklass. Verksamheten är avgiftsbelagd. Läs mera: www.vaasa.fi/sv/tjanster/morgon-och-eftermiddagsverksamhet Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamheten pågår 8.1–16.2.2018 på adressen https://wilma.vaasa.fi. Betonad undervisning inom Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning Tisdagen den 16.1.2018 kl. 18 kan man bekanta sig med den betonade musikundervisningen vid Onkilahden yhtenäiskoulu, Berggatan 7. För de elever som önskar söka till musikklass ordnas ett musiktesttillfälle onsdagen den 24.1.2018 kl. 14 vid Onkilahden yhtenäiskoulu. Till detta test anmäler man sig genom att senast fredagen den 19.1.2018 kl. 12 sända ett email till adressen perusopetus@edu.vaasa.fi. Hjälp vid inskrivningen Personalen inom den grundläggande utbildningen hjälper vid behov till med den elektroniska inskrivningen: • förvaltningssekreterare Therése Kangas, tfn 06 325 3202, 040 647 5611 • undervisningssekreterare Erja Kujanpää, tfn 06 325 3122, 040 520 4516 Vasa stad önskar de nya eleverna välkomna till skolgemenskapen bland nya vänner!

Senaste