Du är här

30.11.2017 - 15:42

Johanna Luomala är det nya handikapp- och tillgänglighetsombud

Kuva Johanna Luomalasta
Johanna Luomala, magister inom administrativa vetenskaper är det nya handikapp- och tillgänglighetsombudet i Vasa stad och har börjat i sina uppgifter 27.11.2017. Det tidigare handikapp- och tillgänglighetsombudet Tiina Mäki övergår till välförtjänade pensionsdagar.

– Förra sommaren var jag sommarjobbare och tillsammans med Tiina Mäki började vi förnya Vasa stads tillgänglighetsplan. Nu kan jag fortsätta förnyandet och främja att planen verkställs efter att den blivit färdig. Jag väntar entusiastiskt på de kommande arbetsdagarna, gläder sig Luomala.

Nätverken är viktiga

– Detta arbete handlar mycket om att fungera i nätverk och att fungera som koordinator. Alla samarbetsparter och de personer som verkar inom dessa är viktiga för att föra saker framåt, beskriver Mäki.

Befattningen som handikapp- och tillgänglighetsombud inrättades år 2009. Till befattningen valdes då Tiina Mäki, som skött uppgiften fram tills nu, med undantag för ett par år.

– Det är fint att lämna detta viktiga arbete till Johanna. Lyckligtvis finns den ännu ogjort arbete, ler Mäki.– Jag önskar Johanna lycka till i nya utmaningar!

Luomala arbetar tillsammans med Mäki fram till 15.12.2017.

Senaste