Du är här

21.2.2018 - 12:07

KONST I KASERNEN 4.-15.6.2018 för barn födda 2005-2010 > anmälningen börjar 5.3 kl. 9.00

20160613_taikon_kesaleiri_2016_180_pihatanssi.jpg
Populärt konstläger för barn

VAD? Lägret är en tvåspråkig sommarkurs, där deltagarna får bekanta sig med olika konstformer, genom att använda olika material och uttryckssätt. Lägret avslutas med utställning och fest.

VAR? Lägret hålls i TaiKon / Grundläggande konstundervisningens utrymmen i Kasern 11 (Östra Kaserntorget 7-9).

NÄR? Lägret är två arbetsveckor (måndag till fredag) 4 -15.6.2018 (2008-2010 födda kl. 9.00-12.15 och 2005-2007 födda kl. 12.30-15.45)

HUR? Deltagarna får under lägret bekanta sig med olika konstformer genom workshops i bl.a. följande ämnen: KERAMIK, TEATER, HANTVERK, ARKITEKTUR, BILDKONST, DANS, CIRKUS, MUSIK. Som lärare fungerar TaiKons erfarna professionella konstlärare.

FÖR VEM? Lägret riktar sig till barn födda 2005-2010. Barnen delas upp i två åldersgrupper; 7-9-åringar samt 10-13-åringar. Undervisning ges på två språk (svenska och finska). På så sätt fungerar lägret även som språkbad.

EFTERMIDDAGSVÅRD? Ifall barnet behöver eftermiddagsvård, ordnas detta för barn födda 2008-2010 kl. 12.15-16.00. Eftermiddagsvården hålls på Kasern 11 under ledning av yrkeskunniga ledare. Eftermiddagsvården ordnas i samarbete med Verket för fostran och utbildning inom Vasa stad. OBS! Ifall du vill anmäla ditt barn till både lägret och eftermiddagsvård ska detta göras med annan kursnummer. Eftermiddagsvården kostar 50 euro. Begränsat antal platser. Ingen förmiddagsvård ordnas.

PRIS? Lägret kostar 110 €. Lägret samt eftermiddagsvården kostar totalt 160 €.

MAT? Mat ingår inte i priset. Alla barn ska ha med sig en egen matsäck. Deltagarna har tillgång till kylskåp och mikro.

FOTOGRAFERING? Vi fotograferar lägerverksamheten. Fotografierna kan användas till att presentera TaiKons verksamhet, t.ex. till annonser och reklam. En blankett med för fotograferingstillstånd skickas till alla anmälda på lägret. Blanketten returneras senast första lägerdagen.

ÖVRIGT? Du meddelar väl om barnets möjliga sjukdomar, önskan om grupp och övrigt anmärkningsvärt i samband med anmälan eller via e-post till mia.wiik@edu.vaasa.fi

Anmälan till lägret för barn födda 2008-2010, ej eftermiddagsvård https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=13387

Anmälan till lägret för barn födda 2008-2010 + eftermiddagsvård https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=13391

Anmälan till lägret för barn födda 2005-2007 https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=13389

 

Tilläggsinformation: 
Plats: 

Senaste