Du är här

7.6.2018 - 12:31

På Österbottens museum visas i sommar verk från Eero Nelimarkkas ungdomsår

Eero Nelimarkka_Sinipukuinen tyttö, kuva_Hanna Kukorelli
På Österbottens museum ordnas 15.6–7.10.2018 Eero Nelimarkka-utställningen, som koncentrerar sig på konstnärens verk från 1910- och 1920-talen. Nelimarkka är känd för att ha skildrat slättlandskap. Inspirationskällan till verken har varit de moderna konstströmningarna och det internationella konstnärslivet i Paris. Mer än 50 målningar samt skisser och brev visas, bland annat från konstnärens resor till Paris.

Eero Nelimarkka (1891–1977) var en av Finlands mest kända konstnärer ända sedan 1930-talet. Människobilder, bland annat gripande barnporträtt och en omfattande serie självporträtt, hör till de centrala motiven i hans tidiga verk. Verken har ett modernt och intimt, rentav gåtfullt perspektiv. I sina målningar med förtätad stämning återgav Nelimarkka även vardagliga föremål och interiörer, som ofta får liv av en människogestalt, frånvänd från betraktaren. Motiven berättar också om den värld som en människa som är i färd med att bygga sin identitet lever i.

Eero Nelimarkka studerade och skapade målmedvetet en målarkarriär på 1910–20-talen. Hans resor till Paris åren 1912 och 1920 var betydelsefulla, likaså studierna vid Helsingfors universitets ritsal under ledning av Eero Järnefelt. I likhet med andra konstnärer i sin generation sökte han nya uttryckssätt, vilket ibland kunde synas i verken som snabba förändringar. 1910-talets enkla former övergick i början av 1920-talet i en måleriskhet där de rejäla penseldragen kunde urskiljas igen.

Verk ur Vasa stads museers samlingar ingår

Utställningens kurator är FD Riitta Ojanperä och den ingår i en serie som presenterar finsk konstforskning och österbottniska konstnärer. Utställningen är gjord i samarbete med HAM Helsingfors konstmuseum, där den pågick 15.9.2017‒4.2.2018.

Enligt amanuens Magdalena Lindroos var det fler än 40 000 som besökte utställningen vid HAM och hon gläder sig över att den populära utställningen nu visas på Österbottens museum.

I HAMs utställning ingick sex verk ur Vasa stads museers samlingar och ur Eero Nelimarkka-samlingen som är förvarad i Tikanojas konsthem.

- På Österbottens museums utställning kan man ur dessa samlingar dessutom få se sex sensitiva porträtt som föreställer familjen och konstnärsvännerna och som inte har visats på HAM, säger Lindroos.

I samband med utställningen visas den färska dokumentärfilmen Eero Nelimarkka – per aspera ad astra, med manus och regi av Riitta Nelimarkka.

Evenemang

Utställningens publikguidningar hålls söndagarna 8.7, 12.8 och 9.9.

Det är gratis inträde till utställningen tisdag 10.7, på Konstens natt torsdag 9.8 och tisdag 2.10 när man kommer in gratis till alla Vasa stads museer till minne av dagen när staden grundades.

På utställningen finns även aktivitetspunkter för barnen där de själva kan skapa kompositioner i Nelimarkkas anda.

 

Bild: Eero Nelimarkka: Flicka i blå dräkt (1915), privatsamling, foto: Hanna Kukorelli

Senaste