Du är här

29.6.2018 - 9:35

Runsor Express fortsätter på hösten

Runsor Express kyltti
Den nya snabba bussförbindelsen för arbetsresor Runsor Express kommer att fortsätta på hösten. Under experimentperioden användes linjen 2467 gånger.

Den snabba bussförbindelsen Runsor Express mellan stadens norra delar och arbetsplatsområdet i Runsor startar igen på hösten och linjen kommer att fortsätta åtminstone till årets slut. Tidtabellerna och rutterna är de samma som i juni.

Tidtabell och rutt

Kommunikationsplanerare Tiina Salonen berättar att marknadsföringen av linjen fortsätter. Det är meningen att målgruppen ska bli bättre medveten om linjen och att det ska vara så enkelt som möjligt att börja använda den.

Enligt kollektivtrafikplanerare Lotta Rautio gav vårens experimentperiod positiva signaler och den visade ett behov av en fortsättning. Under experimentperioden 5.3–20.6 användes linjen totalt 2467 gånger, vilket är ca 33 resor per dag. 

– Största delen av bilisterna på Alskatvägen är ensamma i bilen och därmed kan vi uppskatta att trafiken har minskat med ca 30 bilar per dag. Enligt vår utredning utnyttjas Runsor Express uttryckligen av personer som inte tidigare har använt kollektivtrafik, säger Rautio. 

Beröm av användarna till chauffören och för att tidtabellen har hållits

Enkäten om användningen av Runsor Express besvarades i maj av 46 passagerare. Enligt svaren var det vanligast att Runsor Express utnyttjades 2–3 gånger i veckan.

På användningen av servicen inverkade i synnerhet resans snabbhet, tidtabellens lämplighet och gångavståndet till hållplatsen. Projektkoordinator Jaakko Löytynoja berättar att samma saker också har tagits med som sådant som bör utvecklas.  

– Extra beröm fick chauffören och det att tidtabellerna har hållits. Som orsaker till att man inte utnyttjade linjen uppgavs att man behövde egen bil under arbetstid och för att barn skulle föras till skola eller daghem. Klagomål framfördes över att experimentet var så kort, berättar Löytynoja. 

– Utvecklingen av linjen fortsätter utgående från användarna och även i fortsättningen kommer vi att lyssna på responsen från användarna, lovar Löytynoja.

Senaste