Du är här

14.6.2018 - 16:31

Seniorbusstjänsten utvidgas till att omfatta alla 65 år fyllda

Kuva jaloista
Vasa stad ordnar färdtjänst för seniorer med hjälp av seniorbussar. Rätten att använda Seniorbusservicen har hittills beviljats separat och rätten har begränsat berört över 75 åringar. Från och med juni 2018 utvidgas servicen till att jämlikt beröra alla 65 år fyllda, och rätten behöver inte längre ansökas separat.

Samtidigt lämnar de färdtjänstservicekort för seniorer och begränsningarna för mängden resor som hittills använts bort. De nuvarande taxitjänsterna kommer i fortsättningen inte längre att vara ett alternativ till färdtjänst enligt Socialvårdslagen (SVL).

  – Målet med seniorbusservicen är att stöda seniorernas självständiga ärendehantering utanför hemmet och således stöda hemmaboendet bland seniorerna, berättar hem- och anstaltsvårdsdirektör Leif Holmlund.

Trygg färdtjänst direkt till hemdörren

Seniorbusservicen är ämnad för ärendehanteringsresor som utförs inom Vasa stad. Servicen som riktar sig till seniorerna är en del av kollektivtrafiken, som förverkligas enligt från dörr till dörr metoden med låggolvsminibussar. Invataksi Niemi Oy fungerar som trafikföretag.

Seniorbussens trafikering sker fr.o.m. 25.6.2018 under vardagar kl. 8.00 – 16.30 med två bilar. På lördagar trafikerar en buss mellan kl. 9.00 och 17.30. Seniorbussen trafikerar inte på söndagar, söckenhelger, midsommardagen eller juldagen. Bilen beställs per telefon direkt från chaufförer, gärna en dag på förhand eller senast en timme före behovet till färdtjänst. Seniorbuss 1 tfn  044 380 7071 och Seniorbuss 2 tfn 044 380 7072

I fortsättningen mer förmånligt med Walttikortet

I denna stund är självrisken för användning av Seniorbuss den samma som enkelavgift för bussar, 3,20 €/resa. Som betalningsmedel används konstanter eller resebiljetter för Vasas interna trafik, t.ex. veteranbiljetter. Bank- och kreditkort fungerar inte i bilarna.

Från och med 25.6.2018 lyckas betalningar i Seniorbussen även med det nationella Walttikortet, som även används i Vasa lokaltrafiks bussar. Ibruktagningen av Walttikortet möjliggör billigare ärendehantering än tidigare, med kortet återstår en självriskandel på endast 1,33 €. Läs mera: www.vaasa.fi/waltti-kortti

Veteranerna är berättigade att använda färdtjänst gratis, likaså personliga assistenter som utnämnts åt resenären.

Seniorbusservicen i användning även i Lillkyro

Seniorbussens verksamhet kommer fr.o.m. 25.6.2018 att utvidgas så att den även omfattar seniorerna i Lillkyro. Bussen trafikerar varje vardag kl. 8.00 – 16.30. Servicen riktar sig för ärendehantering i Lillkyroområdet och under tisdagar och torsdagar även till resor som riktar sig till Vasa centrum eller Laihela. Seniorbussen i Lillkyro beställs från telefonnummer 044 380 7073.

I Lillkyro fungerar betalningen av resan på samma sätt som i Vasa och resebiljetternas pris fastställs enligt lokaltrafikens prissättning. Med Walttiresekortet blir priset inom stadsdelen 1,33 € och vid transport från Lillkyro till Vasa/Laihela är priset 4,20 €. I och med ibruktagningen av seniorbusservicen kommer Walttikortet i fortsättningen även till försäljning i Lillkyro samservicepunkt, Lillkyrovägen 11.

Relaterade artiklar: 

Senaste