Du är här

17.3.2017 - 13:08

Sveriges ambassadör besöker Vasa

Sveriges ambassadör i Finland, Anders Ahnlid, besöker Vasa under fredag och lördag 17-18.3.2017.

Som värdar för besöket står Vasa stad och Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten rf. Programmet under besöket är omfattande och ambassadör Ahnlid hinner bekanta sig med Vasa stads aktuella utvecklingshelheter, energiklustret och företag samt högskolor och utbildningsenheter på campusområdet i Brändö. Kvarkens världsarv, Österbottens museum och Strömsö finns också med på programmet. Ambassadör Ahnlid är också festtalare vid Pohjola-Nordens årsmöte.

Som porten till väst är relationerna till Sverige av stor betydelse för Vasa och de gränsregionala samarbetena är en naturlig del av vardagen i Vasaregionen. Det är därför också av stor vikt att ambassadören ges möjlighet att bekanta sig med Vasa.

Ambassadör Ahnlid tillträdde som Sveriges ambassadör i Finland 2016 och kom närmast från Bryssel, där han tjänstgjort som ambassadör och chef för Sveriges ständiga representation vid EU sedan 2013.

 

Relaterade artiklar: 

Senaste