Du är här

17.3.2017 - 13:08

Sveriges ambassadör besöker Vasa

Sveriges ambassadör i Finland, Anders Ahnlid, besöker Vasa under fredag och lördag 17-18.3.2017.

Som värdar för besöket står Vasa stad och Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten rf. Programmet under besöket är omfattande och ambassadör Ahnlid hinner bekanta sig med Vasa stads aktuella utvecklingshelheter, energiklustret och företag samt högskolor och utbildningsenheter på campusområdet i Brändö. Kvarkens världsarv, Österbottens museum och Strömsö finns också med på programmet. Ambassadör Ahnlid är också festtalare vid Pohjola-Nordens årsmöte.

Som porten till väst är relationerna till Sverige av stor betydelse för Vasa och de gränsregionala samarbetena är en naturlig del av vardagen i Vasaregionen. Det är därför också av stor vikt att ambassadören ges möjlighet att bekanta sig med Vasa.

Ambassadör Ahnlid tillträdde som Sveriges ambassadör i Finland 2016 och kom närmast från Bryssel, där han tjänstgjort som ambassadör och chef för Sveriges ständiga representation vid EU sedan 2013.

 

Relaterade artiklar: 

Senaste

Siilot wwwesasiltaloppifi
24.3.2017
Vasa stad har beslutat inhägna Vasakvarnens silor i enlighet med rekommendationerna i konditionsutredningen i anslutning till detaljplanearbetet. ...
Nostalgia 2017
22.3.2017
Samtidigt som den självständiga nationen Finland ser dagens ljus, föds Sampo, Aino, Lotta och Sven. Året är 1917 och inledningen på en energisk resa...