Du är här

Om Vasa

Lönesubventionerat arbete – Sysselsättning

Vasa stad sysselsätter årligen med lönesubvention ca 200 personer inom olika resultatområden

Sysselsättande med lönesubvention sker med sysselsättningsmedel och riktas i huvudsak till arbetslösa Vasabor med arbetsmarknadsstöd i över 300 dagar och rätt till lönesubvention. Lönesubventionsperioden är vanligtvis 8 mån. (34-35 veckor) och arbetstiden 85 %. Sysselsättningsåtgärder riktas också på personer som omfattas av sysselsättningsskyldigheten och som på grund av sin ålder behöver ett heltidsarbete under 6 månader.

Arbetssökanden ska alltid först vara i kontakt med TE-byrån, där arbetssökandens rätt till lönesubvention bedöms. Anställningsförhållandet kan börja först när TE-byrån har bekräftat arbetssökandens rätt till lönesubvention.

Hur kan man få lönesubventionerat arbete?

Kontrollera först vid TE-byrån om du är berättigad till lönesubvention.

Om du är intresserad av lönesubventionerat arbete hos Vasa stad, kan du kontakta oss direkt.

Staden meddelar även om lediga platser med lönesubvention till Österbottens arbets- och näringsbyrå, där man kan fråga om platser med lönesubvention hos staden.

Tilläggsinformation