Du är här

Om Vasa

Civiltjänstgöring

Vasa stad erbjuder årligen civiltjänstplatser för flera civiltjänstgörare.

Vasa stads ämbetsverk och affärsverk tar årligen cirka tio civiltjänstgöringspliktiga för att utföra sin civiltjänst. Stadens civiltjänstgöringsplatser har under de senaste åren i huvudsak riktats till assisterande uppgifter i bibliotek, skolor samt byråuppgifter vid ämbetsverk.

Lediga platser och ansökningsanvisningar finns på civiltjänstcentralens sidor www.sivarikeskus.fi.