Du är här

  • Kirkkopuistossa

Om Vasa

Tillgänglighet

Tillgänglighet uppfattas lätt enbart som en ramp, men tillgängligheten är en komplex och omfattande helhet av saker, som förbättrar och gör såväl samhället som livskvaliteten mer jämlikt. Tillgängliga lösningar möjliggör jämlikheten att agera i vardagen för alla människor.

Förverkligandet av tillgängligheten förutsätter kontinuerligt samarbete vid t.ex. planering, förverkligande och underhåll av t.ex. en byggnad, produkt eller service.  

I fråga om tillgänglighet beaktar man exempelvis alla ärenden som berör att se, att höra och att kommunicera. Vasa stad önskar ta tillgängligheten som en del av stadsbilden. Detta innebär trygghet och kvalitet, som startar från ett tillgängligt tankeperspektiv samt korrekta attityder för att beakta olikhet t.ex. vid planering och förverkligande av bebyggd miljö. Vasa stad understödjer tillgänglighet i bostadshus med hissunderstöd. Vasa stad också beviljar tillgänglighetsunderstöd till föreningar, samfund och mindre företag för förbättrande av tillgängligheten och nåbarheten till service- och verksamhetslokaler.
Läs mera om hissunderstöd. 
Läs mera on tillgänglighetsunderstöd.

Syftet med tillgänglighetsuppgifterna för stadens verksamhetsställen och toaletter är att berätta för kunderna hur lätt och tillgängligt det är att uträtta ärenden på de olika ställena. Företag som har fått tillgänglighetsdekalen

Tillgänglighetskoordinator Elisabeth Hästbacka, elisabeth.hastbacka@vasa.fi, tfn 0400 956 221. Tjänstledig 27.5.-25.8.2019.

Aktuellt

Kolla också de här!