Du är här

Om Vasa

Tillväxtavtalet

Syftet med tillväxtavtalet är att stärka regionens konkurrenskraft i samarbete mellan staten, regionens kommuner och övriga aktörer.
shutterstock_364914137_choatphotographer_940x350.jpg

Syftet med tillväxtavtalet är att stöda det nationella målet och Vasaregionens mål att i Finland skapa Europas ledande energiteknologikluster fram till år 2030.

Projekthelheterna, för vilka finansiering ansöktes, var stärkande av den internationella konkurrenskraften, utvecklande av digitaliseringen och innovationsmiljön samt skapande av ett nationellt kompetenskluster inom gasbranschen.

Vasa är en av sex städer som genom en tävling baserad på avtalsförslag har valts som en tillväxtavtalsstad åren 2016-2018, vilket ingår i Finlands regeringsprogram. De andra deltagande städerna är Villmanstrand-Imatra, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Joensuu. Därtill deltar huvudstadsregionen direkt via förhandlingsförfarande.

I tillväxtavtalen avtalar staten och städerna om åtgärder som ska påskynda tillväxten inom näringslivet. Syftet med de nationellt betydelsefulla tillväxtzonerna är att öka affärsverksamheten, få arbetskraften i rörelse och göra det smidigare att arbeta över kommungränserna. Anslaget är totalt ca 15 miljoner euro för perioden som avtalen omfattar.

Bekanta dig med Vasas tillväxtavtaletsansökan och projekthelheterna. (på finska)

Vasas ansökan, bilagor (på finska)