Du är här

Alvar-tjänsten för äldre

Med hjälp av Alvar-bildtelefontjänsten får många av hemvårdens och Seniorcentrets klienter hemvårdsservice, rekreationsverksamhet, verksamhet som främjar funktionsförmågan och rehabilitering. 

Service

Kuva Alvar-palvelusta

Alvar-tjänsten testas för närvarande också av äldre inom närståendevården och närståendevårdare.

Tjänster inom hemvården

Via bildtelefontjänsten Alvar gör vårdarna en del av hemvårdens besök virtuellt. Då en vårdare har tid för att träffa en klient, ringer vårdaren upp klienten och förbindelsen öppnas. Klienten ser och hör via apparaten vårdaren, som diskuterar med klienten om vad som ska göras som följande. Genom Alvar-bildtelefontjänsten handleds klienten till att fungera självständigt i sitt hem. 

Hemvårdsverksamheten baserar sig på klientens behov och den service som överenskommits med honom eller henne. Genom Alvar-tjänsten sköts dock inte alla besök inom hemvården.

Mångsidigt program

I Alvar-tjänsten kommer klienten genom bildtelefonen med i rekreationsverksamheten med en handledare eller en annan person, till exempel till havsstranden eller för att pyssla. Stunderna i Alvar-tjänsten är interaktiva och deras innehåll utvecklas tillsammans med klienterna. 

Hemvårdens och Seniorcentrets anställda har en studio till sitt förfogande, där man spelar in olika program. Av programmen görs också inspelningar som klienterna om de vill kan se på vid en tidpunkt som passar dem.

I tjänsten deltar också andra enheter inom Vasa stad, såsom daghem och skolor. Samarbete bedrivs också med föreningar och frivilliga.

Tekniskt kunnande behövs inte

Användningen av servicen är möjlig om klienten kan tala och röra sig i sin lägenhet. Något tekniskt kunnande behövs inte. Apparaterna placeras i klientens hem så att man från apparaten exempelvis ser vardagsrummet eller köket enligt överenskommelse. Apparaterna installeras så att de passar in i hemmets inredning och inte medför olägenheter då klienten ska röra sig.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU TJÄNSTEN

Mer information om tjänsten ger:

Sjukskötare och klientansvarig Katja Ketola
Tfn
040 763 5317
katja.ketola@vasa.fi

tf. Serviceansvarig Tuija Nyby
Tfn
040 536 9024
tuija.nyby@vasa.fi