Du är här

VaasaKeskusta640x427KatjaLösönen

Anläggande av gator

Anläggande och reparation av gator håller gatunätet täckande och i gott skick. Gator anläggs i samarbete med entreprenörer eller som stadens egen produktion.
Om anläggandet av gator finns tidtabeller och planer till påseende på kommunteknikens sidor.
Ansvarig person: