Du är här

Barnskyddsanmälan

Barnets behov av vård och omsorg, förhållanden som äventyrar barnets utveckling eller det egna beteendet kan förutsätta en utredning om behovet av barnskydd. En barnskyddsanmälan kan vem som helst göra som märker att ett barn eller en ung person behöver hjälp.

Service

Pehmolelut

Myndigheter, personer innehar förtroendeuppdrag eller personer som utför motsvarande uppgifter i uppdragsförhållanden eller som självständiga yrkesutövare samt yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är skyldiga att oavsett sekretessbestämmelserna göra en barnskyddsanmälan. Anmälningsskyldigheten kan också uppfyllas genom att en begäran görs tillsammans med barnet eller barnets förälder.

Om det finns grundad anledning att misstänka att ett ofött barn omedelbart efter sin födelse kommer att behöva stödåtgärder inom barnskyddet ska de myndigheter som är skyldiga att gör barnskyddsanmälan före barnets födelse göra en föregripande barnskyddsanmälan.  Jourhavande sociala myndighet ska i brådskande fall bedöma behovet av socialservice.

Hur jag använder servicen

En barnskyddsanmälan gör man genom att ta kontakt antingen med Österbottens socialjour (dejourerar dygnet runt) eller på vardagar kl 8-12 ringa barnskyddets journummer.

Österbottens socialjour 06 325 2347.

Barnskyddets journummer 06 325 2320.

Tjänster som också kanske intresserar dig