Du är här

Beroende- och mentalvårdsservice

Vasas Center för mental- och beroendevård Horisonten erbjuder icke-brådskande öppen mentalvårdsservice för 25 år fyllda och äldre Vasabor. 25 år fyllda personer från Vasa och avtalskommunerna erbjuds hjälp vid missbruks- och beroendeproblem.

Service

gb_kukka_toimistossa.jpg

Vasas Center för mental- och beroendevård Horisontens service:

  • Mentalvårdsservicen för 25 år fyllda och äldre Vasabor samt med betalningsförbindelse även för invånare i andra kommuner.
  • Servicen för problem med missbruk och beroende åt över 25 åriga Vasabor samt invånare i avtalskommunerna (Kaskö, Kristinestad, Korsholm, Korsnäs, Laihela, Malax, Närpes, Storkyro och Vörå) samt med betalningsförbindelse även för invånare i andra kommuner.
  • Hjälp till besvärliga livssituationer.

Service är frivillig, konfidentiell och avgiftsfri för klienterna. Remiss behövs inte.

Hur jag använder servicen

Du kan bli klient hos Horisonten:

  • boka en tid må–fre kl. 10–12 från telefonnummer 06 325 2800
  • genom att på webben fylla i kontakttagningsblanketten: fyll i här
  • direkt sköta ärendet i verksamhetsenheten: Vasaesplanaden 20 B, Vasa

Öppethållningstider: må kl. 8–17, ti–to kl. 8–16 och fre kl. 8–15.

Ringbud och annuleringar må–fre kl. 9–15 tfn 06 325 2800.

Mentalvårdsservicemottagning även i Lillkyro endast genom tidsbokning på tisdagar i lokalerna för rådgivningen i samband Lillkyro hälsostation (adr. Lillkyrovägen 18, Lillkyro). Bokningar må–fre kl. 10–12 från telefonnummer 06 325 2800. 

Ledande handledare Jaana Kurki tfn 06 325 2035 eller tfn 040 658 1042

I Psykporten finns det tillförlitlig information, program för egenvård samt handöedning av olika tjänster gällande frågor om psykiska hälsa. Psykporten (www.mielenterveystalo.fi)