Du är här

Boendeservice för missbrukare

Stödboende är avsett för personer med missbruksproblem, för vilka boendesvårigheterna utgjort ett hinder för rehabiliteringen och som behöver stödboende för att klara vardagen.

Service

Oleskeluhuone640x427GunnarBäckman

Boendeformerna är enskilda bostäder i olika delar av staden, samt stödboende dygnet runt i Silmukoti (16 platser), Aaltohemmet (7 platser) och Hopearanta (15 platser), som är köpservice avsedd för rusmedelsdementa personer.

Hur jag använder servicen

Vasa stads egna boendeenheter:

Silmukoti
Dammbrunnsvägen 6
65100 Vasa

Aaltohemmet
Fiskaregatan 13
65100 Vasa

Silmukoti och Aaltohemmets ledande handledare 
tfn 06 325 2402, 040 688 5531
(Dammbrunnsvägen 6, Vasa)

Silmukoti kansli och handledare 
tfn 06 325 2394, 040 673 5375

Aaltohemmets kansli och handledare 
tfn 06 325 2880, 040 701 2911

Kontakt och förfrågningar: 

Serviceenhetschefen för boendeservice för personer inom mentalvårds- och missbrukarrehabilitering
tfn 06 325 2380, 
0400 866 789
(Handelsesplanaden 8, Vasa)

Serviceenhetschef för stödservice inom hantering av vardagen
tfn 
040 718 0401

Köptjänster:
Hopearanta

Tjänster som också kanske intresserar dig

Tilläggs till ämnet