Du är här

Boendeservice för personer med funktionsnedsättning

Med boendeservice avses ordnande av service- och stödboende samt olika stöd- och servicefunktioner som gör det möjligt att en person med funktionsnedsättning kan bo självständigt.

Service

Ohjaaja ja tyttö kangaspuilla

Serviceboende kan ordnas i den egna bostaden, i en serviceboendegrupp, i servicehus eller i någon annan boendeenhet enligt den funktionshindrade personens individuella behov och önskemål.

Gravt handikappade

Kommunen ska ordna serviceboende för en person med svår funktionsnedsättning som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring.

Till serviceboende enligt handikappservicelagen hör bostad samt tjänster som ansluter sig till boendet. Sådana tjänster är bland annat hjälp med att förflytta sig, hjälp med den personliga hygienen, hjälp med att klä på sig, hjälp med mathushållningen och städningen av bostaden.

Servicen ordnas t.ex. med hjälp av personlig assistent, hemservice, köpservice eller i servicehus. Alla tjänster som gäller boende är avgiftsfria för personer med svår funktionsnedsättning.

Utvecklingsstörda

För en person med utvecklingsstörning ordnas boendeservice i enlighet med specialomsorgslagen om andra tjänster inte är tillräckliga eller inte passar personen.

Boendeservicen kan vara stödboende eller boende med handledning i egen bostad eller boende med handledning eller hjälp i gruppboende. Boendeservice ordnas i stödbostäder eller i stadens egna boendeenheter, i samkommuners boendeenheter och som köpservice. För underhållet uppbärs avgift, men i övrigt är boendeservicen avgiftsfri.

Vasa stads boendeenheter för personer med utvecklingsstörning

Hur jag använder servicen

Vuxensocialarbete

Nya kunder

Bedömning av servicebehov

ma-fre kl 8-11

tfn: 040-5753109

Övrig kan kontakta handikappserviceteamet direkt
socialarbetare tel.tid kl. 9-10 tfn 06 325 2678 (efternamn A-K + svenskpråkiga) och tfn 06 325 4230 (efternamn L-Ö + Lillkyro)
ledande socialarbetare tfn 06 325 2947


Boendeservice för personer med utvecklingsstörda
socialhandledare tel.tid kl. 9-10 tfn 06 235 3957 eller 06 325 3959 

Tilläggsuppgifter om handikappades boendeenheter:
chef för boendeenheterna tfn 06 325 2538

Tilläggs till ämnet