Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

olohuoneasuminenjs640x444.jpg

Bostadsrättsbostäder

En bostadsrättsbostad är en bostad som invånaren besitter men inte äger. Förutom ett månadsbelopp betalar innehavaren en bostadsrättsavgift som återbetalas i samband med utflyttning och som är justerad enligt ändringen av byggnadskostnadsindex. En bostadsrättsbostad går inte att lösa in. Bostaden ska användas som en egen stadigvarande bostad. Bostaden får hyras vidare för högst två år. Det måste finnas ett särskilt skäl för uthyrningen.
Bostadsrätt är ett alternativ till att köpa och hyra lägenhet. Genom att som bostadsrättsavgift betala 15 % av bostadens anskaffningspris och därefter månatligen ett skäligt bruksvederlag får man rätt att besitta bostaden på liknande sätt som en ägarbostad. Vasa Bostadsrätt Ab bolaget har över 300 bostadsrättsbostäder i olika delar av Vasa. Det är också möjligt att hyra bostadsrättsbostäder.

Gör så här

Sök ordningsnummer från kommunen eller samkommunen i vars område du vill ansöka om bostadsrättsbostad. När du vill ansöka om en bostadsrättsbostad med ditt ordningsnummer ska du söka den direkt från bostadsrättsbostadens ägare.
För en bostadsrättsbostad behövs ett ordningsnummer, som ansöks från Vasa stads fastighetssektor. Därtill ska den sökande i ansökan om bostadsrätt meddela Vasa Bostadsrätt Ab vilken bostad man är intresserad av. Blanketterna som behövs för ansökan om bostadsrättsbostad finns på Vasa Bostadsrätt Ab:s webbsidor.