Du är här

Dag- och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning

Avsikten med dag- och arbetsverksamheten är att främja funktionshindrade personers anpassning till samhället och erbjuda meningsfullt arbete och aktiviteter.

Service

Tyttö työskentelee

För personer med utvecklingsstörning ordnar Vasa stad arbetsverksamhet i enlighet med specialomsorgslagen. Verksamheten upprätthåller och främjar deras funktionsförmåga bland annat i servicecentret Fyren och dagverksamhet som köpservice.

Arbetsverksamhet

Servicecentret Fyren är en tvåspråkig enhet för vuxna utvecklingsstörda och personer med autistismspektrum. Servicecentret erbjuder klienterna aktiverande verksamhet. Klienterna arbetar i grupper och deltar i varierande gemensam verksamhet. För varje klient strävar man till att hitta meningsfull och stimulerande verksamhet. 

Öppet arbete och arbete med stöd

För klienter i öppet arbete och i arbete med stöd letar arbetskonsulenterna efter arbetsplatser på öppna marknaden och de introducerar dem i arbetet. Arbetskonsulenterna stöder klienterna genom att besöka dem regelbundet på arbetsplatsen.

Arbetet skräddarsys individuellt för varje klient enligt deras förmåga och kunskaper. Deltagande i arbete med stöd förutsätter en förmåga att självständigt söka sig till arbetsplatsen och att använda offentliga färdmedel.

För klienter i öppet arbete betalas arbetsersättning. Klienter som har arbete med stöd har ett arbetsförhållande och de får kollektivavtalsenlig lön.

Dagverksamhet

Stimulerande och rehabiliterande verksamhet där klientens funktionsförmåga beaktas ordnas för utvecklingsstörda personer med behov av mycket stöd.

Dagverksamhet för gravt handikappade

För personer med svår funktionsnedsättning ordnas verksamheten som köpservice.

Hur jag använder servicen

Vuxensocialarbete
socialarbetare tel.tid kl. 9-10 tfn 06 325 2678 (efternamn A-K + svenskpråkiga) och tfn 06 325 4230 (efternamn L-Ö + Lillkyro)
ledande socialarbetare tfn 06 325 2947

Barn- och familjesocialarbete (i familjen finns minderåriga barn) 
socialarbetare tel.tid kl. 9-10 tfn 06 325 2602
ledande socialarbetare tfn 06 325 4385

Chefen för dag- och arbetsverksamheten tfn 06 325 2648 eller tfn 040 560 1540

Servicecenter Fyren
Tellusvägen 4
65200 Vasa
Tfn 040 829 0024, 0400 668 688, 040 176 4353, 040 152 4091

Arbetskonsulenterna tfn 040 835 3565 och 040 836 9365

Arbets- och dagverksamhet som köpservice:

Kvadraten
Kårkulla arbetscentral
Gnejsgränd 1
65300 Vasa
Tfn 0247 431 565
Enhetschef Tfn 0247 431 624

Butiken Hantverket
Kårkulla arbetsverksamhet
Handelsesplanaden 26
65100 Vasa
Tfn 0247 431 626

Kvadraten
Kårkulla dagcenter
Magasingatan 12
65100 Vasa
Tfn 0247 431 582

Vasa Validia-huset
Hantverkaregatan 10-14
65200 Vasa
Tfn 044 765 1487

Tilläggs till ämnet