Du är här

Dagcenter för äldre

Dagverksamhet ordnas vardagar vid Seniorcentret, Bruksgården och Muistola. Med dagverksamheten strävar man efter att upprätthålla funktionsförmågan av de hemmaboende äldre och att stöda de närstående i vårdarbetet.

 

Service

ikaihmisten_paivatoiminta.jpg

Dagverksamheten är riktad till hemmaboende över 65 åriga Vasabor, vars fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmåga är nedsatt eller i risken att bli nedsatt. Dagverksamheten lämpar sig även för sådana personer som inte kan eller orkar delta i funktioner utanför hemmet. I bakgrunden kan bl.a. finnas ensamhet, depression eller behov till sociala kontakter. Vi erbjuder även minnessjuka och närståendevårdade egna grupper.

Seniorcentret ordnar dagverksamhet i Bergcentret och på Bruksgården på Brändövägen. Vi erbjuder heldags- (6h) och halvdagsverksamhet (3h antingen på för- eller eftermiddag) i sammanlagt fem olika enheter. Därtill skaffas en del av dagverksamheten som köpservice från Vasanejdens minnesförening eller Förgätmigej i Vasa rf.

Syftet med verksamheten är att stöda hemmaboende seniorer och deras anhöriga. Målet är att stöda seniorens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga och att främja de kunskaps- och kompetensmässiga färdigheterna som ingår i hemmaboende för senioren. Genom dagverksamheten stöds även närståendevårdarnas ork genom att erbjuda dem egen tid samt möjlighet till rekreation och vila. Därtill utför vi samarbete med bl.a. anhöriga och hemvården.

I dagverksamhetens program ingår mångsidig rehabiliterande gruppverksamhet, måltider och utevistelse. Tidvis gör vi även resor till olika evenemang och tillställningar. För dessa uppstår eventuellt separata deltagaravgifter. Badservice erbjuder vi enbart enligt specialbehov.

Heldags dagverksamhet kostar 22,50 € och halvdagsgruppen 13 €. Till dagverksamheten ordnas vid behov transport, som kostar 3,20 €/riktning. Klientavgiften läggs till avgiftstaket. Besöken faktureras i efterskott.

Till dagverksamheten söks genom ansökan. Denna kan fyllas i av antingen klienten själv eller en anhörig eller exempelvis personalen inom social- och hälsovården. Från blanketten hittas adressuppgifter för insändande av ansökan. Val och beslut om beviljande av dagverksamhet fattas av servicekoordinatorn i Seniorcentret. Deltagandet i dagverksamheten är frivilligt.

Ansökning till Seniorcentrets dagverksamhet.

Dagverksamhetsenheterna:

Bergstugan, Bergcentret (Berggatan 2-4) tfn: 040 357 9815

Muistola, Bergcentret (Berggatan 2-4) tfn: 040 487 4502 (grupper för minnessjuka)

Bruksgårdens dagverksamhet (Brändövägen 39) tfn: 040 126 1898

Halvdagsgrupper, Bruksgården (Brändövägen 39) tfn: 040 632 4197

Rosbacken, Bergcentret (Berggatan 2-4) tfn: 040 621 0816

Plan för egenkontroll

www.labquality.fi

 

Hur jag använder servicen

Tilläggsuppgifter ger:

Seniorcenter, ansvarig handledare
Tfn 040-525 4015

Tjänster som också kanske intresserar dig

Tilläggs till ämnet