Du är här

Aikuisten perusopinnot 17-25 -vuotiaille

De vuxnas grundläggande studier

Målet med de vuxnas grundläggande studier är att fullgöra grundskolestudier. Utbildningen är avsedd för 17-25 åriga ungedomar som bor i Vasa och som saknar grundskolans avgångsbetyg. Det tar 1-2 år att utföra utbildningen. Läroplanen består av 44 kurser. Mest undervisning finns det i finska och engelska språken och i matematik. Det är möjligt att utföra kurserna i ett år om studerandens utgångsnivå och egna beredskaper räcker till. De som behöver en längre utbildningsstig har mera valbara studier och arbetspraktik. Under studierna får studeranden planer för fortsatta studier. I utbildningen fästs uppmärksamhet i synnerhet i vägledningen av studeranden och i effektiva stödåtgärder så att studeranden har möjlighet att avlägga grundskoleexamen i lagom snabb takt.
Se närmare uppgifter på Vaasa-opistos hemsidor.
Utbildningen är avsedd för 17-25 åriga ungedomar som bor i Vasa och som saknar grundskolans avgångsbetyg. För att komma in till skolningen bör man ha tillräckliga kunskaper i finska språket. I huvudsaken tar man in invandrare, men även andra ungdomar som uppfyller fordringar kan söka sig till utbildningen.

Serviceställen

Ansvarig person: