Du är här

Eftermiddag- och semestervård för personer med funktionsnedsättning

Eftermiddags- och semestervård i enlighet med lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda ordnas med beaktande av klientens individuella behov.

Service

Ohjaaja ja tyttö kangaspuilla

För skolelever från tredje klassen ordnas eftermiddagsvård i samarbete med verket för fostran och utbildning.

Hur jag använder servicen

Förfrågningar:
Socialarbetare tel.tid. kl. 9-10 tfn 06 325 2602 
Ledande socialarbetare tfn 06 325 4398

Tilläggs till ämnet