Du är här

Egenvård

Det lönar sig att sköta om det egna välbefinnandet! Ta till dig information och stöd för att främja din egen hälsa. Du får även stöd i egenvården av långtidssjukdomar.

Service

Kuva pariskunnasta

Det finns fina hälsofrämjande tjänster för att främja hälsan hos kommuninvånaren. Du kan tillämpa dessa tjänster när du själv vill och har tid.

Elektronisk hälsogranskning och hälsoträning

Ur hälsogranskningen får du reda på hur ditt levnadssätt påverkar den uppskattade livslängden och din risk att insjukna i sjukdomar som förkortar livslängden och försvagar livskvaliteten.Du kan även anmäla dig till elektroniska träningsprogram, vilka ger stöd till att förbättra levnadssättet. Läs mera: Elektronisk hälsokontroll

Egenvård av långtidssjukdomar

I vården av långtidssjukdomar lönar det sig definitivt att tillämpa den nya eEgenvårdsbiblioteksservicen. Från servicen får du sjukdomsspecifika läropaket samt konkreta instruktioner för egenvård. Läs mer: eOmahoitokirjasto (på finska ännu).

Elektronisk tidsbokning

För följande tjänster är det möjligt att boka en mottagningstid elektroniskt: Mer information från tjänstens webbsidor:

Distanstest av könssjukdomar

Vasaborna har möjligheten att avgiftsfritt utföra klamydia- och gonorrétester hemma. Polikliniken för könssjukdomar

Forskad och korrekt information om hälsan

Då något ärende i fråga om hälsa eller sjukvård väcker frågor, lönar det sig att läsa forskade uppgifter från bl.a. följande källor:
Omahoitopolku (Institutet för hälsa och välfärd, THL)
Psykporten.fi (Mielenterveystalo)
Terveyskirjasto (endast på finska)

HUR JAG ANVÄNDER SERVICEN

Tjänsten kan du ta ibruk genom ovanstående länkar. Användningen av vissa av de elektroniska tjänsterna förutsätter att fylla i blanketten eHälsoservice avtal om skötsel av ärenden elektroniskt (pdf)