Du är här

Runsor

Eldistribution

I Vasa handhas eldistributionen av Vasa Elnät Ab. Vasa Elnät Ab planerar, låter bygga och upprätthåller överföringsförbindelser för verksamhetsområdets kunder tillsammans med sina serviceproducenter. Beredskap att effektivt ta hand om störningssituationer i elnätet är en central del av servicen. Vasa Elnät ägs av Vasa Elektriska och är ett dotterbolag som bedriver elnätsaffärsverksamhet på ett distributionsnätsområde som täcker Vasa, Korsholm, Laihela, Malax, Korsnäs, Vörå och områdena i norra delen av Närpes. Koncernen Vasa Elektriskas övriga kärnaffärsverksamheter är elhandels- och fjärrvärmeaffärsverksamhet.
Läs mera om Vasa Elektriskas tjänster på bolagets webbsidor.