Du är här

Erhållande av logguppgifter

Klienten har rätt att få uppgifter om vem som har använt sig av klient- och/eller patientuppgifter som berör klienten samt åt vem motsvarande uppgifter har överlåtits. Klienten bör även få kännedom om vad som fungerat som grund vid användning eller överlåtande av uppgifterna.

Service

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

Ifall du har orsak att misstänka missbruk av dina uppgifter, har du rätt att begära en utredning om vem som använt patient- och/eller klientuppgifter som berör dig (logguppgift). Logguppgifterna fås på skriftlig begäran från social- och hälsosektorna dataskyddsombud.Begäran om uppgifter är avgiftsfria. Logguppgifter som är äldre än två år överlåts inte, ifall det inte finns särskilda orsaker att göra det.  Klienten får inte överlåta vidare eller använda de logguppgifter denne för annat ändamål.

Hur jag använder servicen

Frågor som berör logguppgifter besvaras av social- och hälsosektorns dataskyddsansvarig på telefonnummer 06 325 2305 eller soster.tietosuojavastaavat@vaasa.fi.

Besökadress:
Krutkällarvägen 4
65100 Vasa

Tillgänglighet:

sosiaali-_ja_terveysvirasto.jpg

En tillgänglig bilplats för rörelsehindrade finns vid social- och hälsovårdsverkets förvaltning bakom huvudingångens hörn framför Silveria. Busshållplats finns längs huvudvägen. Tillgänglig huvudingång med ramp och automatiska skjutdörrar. Till alla våningar kan man ta sig med hiss eller via trappor. Tillgänglig toalett på restaurangsidan i första våningen. Personalen hjälper vid behov.

Läs mera om klientens- och patientens rättigheter här.

Tilläggs till ämnet