Du är här

Familjearbete

Familjearbete är hjälparbete som görs tillsammans med familjen och som syftar till förändring. Familjearbetet är en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

Service

TytötRiippumatossa640x427KatjaLösönen

Innan intensivt familjearbete inleds görs en detaljerad plan för familjearbetet. Klientplan görs i samarbete mellan barnet och barnets föräldrar, familjearbetet och den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter.

Hur jag använder servicen

På förfrågningar som gäller familjearbete svarar ledande handledaren på nummer 040-707 8170.