Du är här

Familjecentret

Målet är att utveckla samhörigheten på bostadsområdena, vilket ökar invånarnas trivsel och främjar sociala nätverk.

Service

AikuinenJaLapsi640x427KatjaLösönen

Familjecentrets verksamhet byggs upp kring en tanke- och verksamhetsmodell som baserar sig på samarbete och vars mål är att stärka barnfamiljernas välmående, föräldrarnas parrelation och föräldraskapet.  Arbetet är branschöverskridande och nätverkande.  Målet är att utveckla en allt starkare handlingsmodell för tidigt stöd, där en central faktor är växelverkan mellan familjerna och arbetstagarna som jobbar med dem.  I eventuella problem försöker man ingripa tidigt genom förebyggande arbete. I många fall innebär detta en utökning av de sociala kontakterna.

Samhället är nuförtiden allt mångformigare både i fråga om värden, befolkning och verksamhet.  Invånarna har möjlighet att berika sitt bostadsområde genom ökad funktionsduglighet och samhörighet. Familjecenterverksamheten baserar sig på medborgaraktivitet.  Myndighetsverksamheten möjliggör och stöder invånarnas eget initiativ och fungerar som igångsättande kraft.

Människan har ett behov av att höra till ett sammanhang.  För en del är det arbetsgemenskapen, familjen, släkten, hobbygruppen… Det kan också vara det egna bostadsområdet och människorna där! Någon är bra att skriva, någon att teckna, någon att leda, någon tycker om att motionera, att baka, att servera kaffe eller att arbeta med hantverk! Vi kan allt möjligt och alla behövs! Det finns nog sådana som vill göra saker, bara arbetsmängden som krävs är rimlig!

En vettig verksamhet utgår alltid från invånarna. Exempel på invånarverksamhet är bl.a. plantloppis, morgongrötring, bastulänk, hobbykrets, sommartävling, vinterjippo, motionscirkel, minnespromenad, städdag, dagpromenad i grupp… Jag hjälper er gärna i starten!

Vasa familjecenter är med i olika slag av verksamhet, till exempel Föräldrar på stan, olika klubbar, grupper och evenemang, som hjälper kommuninvånarna att utveckla samhörigheten, skapa sociala kontakter, få kamratstöd och i att öka människornas välmående.

Den öppna verksamheten för barnfamiljer i Vasa bostadsområdesvis.(endast på finska)

Helmi är en träffpunkt för kvinnor och den fungerar i familjecentrets utrymmen på Vörågatan 2 B 2 vån. Helmi är öppen må-fr kl. 10-15. Helmi tfn 040 7083558. Välkommen!
Helmis veckans program

Broschyrer:
Separation-serviceguide
Vuxna på stan
Familjecentrets servicesamarbete

Hur jag använder servicen

Kom besöka oss på Vörågatan 2 B 2. vån.

Karita Mäkinen
Familjecenterkoordinator
p. 040 532 3566​
karita.makinen(at)vaasa.fi