Du är här

Familjerådgivningen

På familjerådgivningen erbjuds mångsidig sakkunnighjälp vid svårigheter i familjelivet. Familjerådgivningen har som uppgift att stöda en positiv utveckling hos barn samt att bidra till att familjerna är välmående och fungerande.

Service

TytötRiippumatossa640x427KatjaLösönen

Du kan ta kontakt med familjerådgivningen om du behöver stöd i föräldraskapet eller familjerelationerna, i frågor gällande parrelationen samt om du är orolig för barnets beteende och välmående (barnet kan t.ex ha svårt att följa uppmaningar, vara oroligt, nedstämt eller ha rädslor).

Familjerådgivningen erbjuder också stöd i skilsmässosituationer. Vid medlingssamtalen försöker vi hjälpa föräldrar som genomgår en separation eller separerat att hantera situationen och hitta lösningar där man beaktar både barnens behov och de vuxnas synvinklar.

Till vår verksamhet hör också samarbete med olika instanser kring barnet, såsom dagvården och skolan. I mån av möjlighet ordnar vi även grupper för föräldrar. Personalen har utöver sin grundexamen ofta en specialutbildning t.ex. i familjerådgivningsarbete, familjeterapi och sexualrådgivning.

Vår verksamhet är konfidentiell och avgiftsfri.

Hur jag använder servicen

Frågor och tidsbokningen på första hand må – fr kl. 10-11 på nummer 06 325 2650 (familjerådgivningens journummer).

Adress: Socialcentret, Vörågatan 46, 5 vån., 65100 Vasa

Telefonnumren följer modellen 06 325 xxxx 
E-post: fornamn.efternamn(at)vaasa.fi

Carina Borg ledande psykolog, psykoterapeut 2657
Mari Ojajärvi, psykolog 2651
Carita Frants socialarbetare, familjeterapeut, sexualrådgivare 2653
Börje Särs socialarbetare, familjeterapeut 2655
Johanna Levälahti, socialarbetare 2813
Liisa Lähdesmäki, byråsekreterare 3958

Tjänster som också kanske intresserar dig