Du är här

Färdtjänst för äldre

Färdtjänst för äldre ordnas i Vasa med tre seniorbussar. Med färdtjänsten vill man stöda äldre så att de ska kunna uträtta ärenden utanför hemmet.

Service

ulkoiluhetki_lammen_vieressa.jpg

Från och med juni (2018) har servicen utvidgats till att beröra alla 65 år fyllda, och rätten behöver inte längre ansökas. Samtidigt försvann färdtjänstservicekorten samt begränsningarna för antalet resor och bruttoinkomster.

Den nuvarande taxiservicen är inte ett alternativ till färdtjänsten enligt socialvårdslagen. Servicen är en del av kollektivtrafiken, som förverkligas enligt från dörr till dörr -principen med hjälp av låggolvsminibussar.

Seniorbussen trafikerar vardagar kl. 8.00–16.30. Bussen trafikerar på lördagar kl. 9.00–17.30, förutom i Lillkyroområdet.

Läs meddelande om ändringar fr.o.m. 25.6.2018: Seniorbusstjänsten utvidgas till att omfatta alla 65 år fyllda 

Hur jag använder servicen