Du är här

Färdtjänst för personer med funktionsnedsättning

För personer med svår funktionsnedsättning ordnas färdtjänst för att trygga deras rekreation, möjligheter att uträtta ärenden och arbetsresor i enlighet med handikappservicelagen. Färdtjänsten sker antingen med vanlig taxi eller med invataxi beroende på klientens behov.

Service

ruskakorsholmanpuistikkokadutnettinw.jpg

Som svårt funktionshindrad anses den som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter. Beslut om fastställande av svår funktionsnedsättning fattas av socialarbetare eller socialhandledare. Läkarutlåtande och hembesök som stöd för beslutet, då även den sökandes helhetssituation bäst kan bedömas. Ansökningar som gäller service för personer med funktionsnedsättning undersöks och bedöms alltid från fall till fall.

För personer med svår funktionsnedsättning ordnas färdtjänst för att trygga deras rekreation, möjligheter att uträtta ärenden och arbetsresor i enlighet med handikappservicelagen. Den subjektiva rätten till färdtjänst gäller bara hemkommunen och de närliggande kommunerna. Vasas närkommuner är Korsholm, Malax, Laihela, Vörå och Storkyro. Färdtjänst för gravt handikappade får inte användas för läkar-, sjukhus- eller rehabiliteringsresor och inte heller för fotvård som utförs enligt läkarremiss. Dessa resor ersätts enligt en annan lagstiftning (t.ex. FPA, försäkringsbolag).

Alla beställningar av taxi- och invalidtaxiresor som Vasa stad betalar att ske via samma taxicentralsnummer: 06 320 3745.

Meddelandet: Efter förnyandet av färdtjänsten fungerar servicen för största delen av användarna precis som tidigare

YTTERLIGARE INFORMATION

Handikappservicen i Vasa stad tfn 040 546 9588, telefontid ti-to kl. 9.00-10.00

FEEDBACK

Du kan ge feedback till Teese Botnia: terhi.hautalahti@teese.fi

Hur jag använder servicen

Färdtjänstansökan (Word), Färdtjänstansökan (pdf)

Elektronisk ärendehantering https://asiointi.vaasa.fi/

Ansökningar skickas till adressen Barn- och familjesocialarbete eller Vuxensocialarbete, PB 241, 65101 Vasa.

Anvisning om användning av färdtjänst (broschyr)

Tjänster som också kanske intresserar dig